Kaisu Häkkänen opiskeli kuvataiteilijaksi Academie Minervassa Hollannissa. Häkkänen tekee valokuvia ja käyttää työvälineenään neulanreikäkameraa. Häkkänen asuu ja työskentelee tällä hetkellä Ruokolahdella Itä-Suomessa.

Kaisu Häkkänen graduated visual artist from Academie Minerva, Netherlands. Häkkänen works with photography and pinhole camera is her main instrument. Häkkänen currently lives and works in Ruokolahti, Eastern Finland.

Grumant”Käsittelen usein ulkopuolisuuden ja reunalla olemisen kokemuksia ja näiden kokemusten vaikutusta ihmisten identiteettiin. Kuvillani haluan esittää kysymyksiä läsnäolosta ja yhteydestä toisiin. Neulanreikäkameralla pitkään valotetun kuvan tapahtumattomuus kertoo luontevasti ulkopuolisuudesta ilman, että minun tarvitsisi tehdä ulkopuolisesta subjektista ulkopuolisuuden objektia.”

”I often consider the idea of externality, the experiences of being in the periphery and the effects of these experiences on people’s identity. In my images I want to raise questions of presence and connections to others. The non-eventfulness of the long exposure of the camera obscura image subtly expresses externality without my having to make the externalized subject the object of externality.”

Back to top